Music

Home » Uncategorized » 60+ ETT NYTT LIV

60+ ETT NYTT LIV

Förutsättningarna för oss över 60 att ha ett meningsfullt liv har troligen aldrig varit större.
Är vi friska, har tillräckligt bra ekonomi har vi troligen möjligheten att njuta av den nyvunna friheten genom att resa, upptäcka och uppleva världen.

Men även om det är så är det inte givet att vi är helt nöjda i alla fall. Varför då?
En orsak kan vara att vi upplever att vi inte utnyttjar fullt ut de möjligheter vi har.
En annan kan vara att vi upplever att vi ännu inte funnit fram till människor vi kan dela dessa tankar med.
En tredje kan vara att lever i ett klimat som vi vintertid upplever som föga vänligt sinnat för seniorer.
Vi på KAMALA HEIGHTS arrangerar workshops för seniora skandinaver, som börjat varva ner eller slutat jobba helt, och som har tid att vintertid ta hand om sig själva i ett soligt och varmt klimat som det Phuket Island i Thailand har att erbjuda.

Workshoppen innehåller fysisk träning i form av meditation, yoga, löpning/jogging/promenader och massage. Vi bjuder in föredragshållare som talar om fysisk och mental hälsa och som även bjuder in till diskusjoner kring dessa tema och andra som t ex meningen med livet efter 60.

Leave a Comment