Music

Home » Om oss

Om oss

psykolog, terapi, hypnos

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut specialiserad på kognitiv mental träning och klinisk hypnos dvs hypnos som används för att lösa olika typer av psykologiskt orsakade problem.

Har genomgått en treårig vidareutbildning i klinisk hypnosbehandling för psykologer, läkare och tandläkare och även undervisat i denna. I mer än tjugo år har jag arbetat med företagsledare, idrottskvinnor och -män på elitnivå (bl a olympiska team), företag, organisationer och privatpersoner. Under årens lopp har jag utvecklat min egen metodik inom området mental träning och hypnos med framför allt Milton Erickson som inspirationskälla.

Har anordnat kurser och konferenser om mental träning, personlig utveckling och ledarskapsträning för idrottare och chefer. Vidare har jag medverkat i programinslag som handlat om hypnos i TV och blivit intervjuad om hypnos i radio och olika tidskrifter såsom Chefen och Modern Psykologi ( se rubrik: INTERVJU I MODERN PSYKOLOGI). Jag har även föreläst om traumabehandling med hjälp av hypnoterapi vid olika internationella konferenser om klinisk och experimentell hypnos. Jag har skrivit artiklar och böcker om kognitiv självhypnos och hypnoterapi tillsammans med en kollega. Avsnitt ur en av dessa finner du under rubriken ARTICKLAR och sedan under: DIALOGER.

terapi, hypnos, psykolog

Jack öppnade den allra första Bikram Yoga studion på Bali år 2008.

På den underbara ön Phuket kan vi nu låta oss inspireras av hans stora erfarenhet, hans passion och enorma energi. Jack har ett personligt förhållande till varje elev och lär dig med hjärta och kärlek att tro på dig själv, eftersom det är där din verkliga styrka ligger. Jack ser sig snarare som guide än som lärare. “Yoga handlar inte om att nå dina tår utan om vad du lär dig på vägen ner”.(www.yogarepublic.co)

terapi, hypnos, psykolog

Sund.

text here…

terapi, hypnos, psykolog

Legitimerad psykolog specialiserad på

• Samtalsmetodik och utvecklingssamtal

• Grupputveckling genom GDQ, Group Development Questionnaire, en evidensbaserad metod framtagen av en av världens främsta gruppforskare, professor Susan Wheelan

• Stresshantering genom den banbrytande och evidensbaserade metoden ACT, Acceptance and Commitment Training

• Skolutveckling, “Hattie i praktiken”, med fokus på ledarskapet i klassrummet byggt på John Hatties högaktuella forskning som bland annat lyfts fram av Skolverket och SKL, Sveriges kommuner och landsting

• Utveckling av ledarskapet i klassrummet genom SFIC-metoden, Systematic Facilitation of Internal Competence.• Processledning.

Har skrivit böcker om samtalsmetodik med fokus på utvecklingssamtalet bland annat “Konsten att lyssna” utgiven på Liber förlag, utbildat över 20 000 chefer, ledare och lärare i samtalsmetodik och utvecklingssamtal, anordnat konferenser kring ledarskapet i klassrummet tillsammans med Lärarnas Riksförbund med föreläsare som Stavros Loucas, Gunilla Hammar och Igor Ardoris från SVT:s Klass 9A, Lennart Grosin, (en av Sveriges främsta skolforskare), i samverkan med Skolverket arrangerat “Coachning för skolan med Olle Anfelt, (Svenska Olypiakommiténs headcoach). I DN och på Brännpunkt i SvD, i P1 Studio 1, har jag debatterat skolan med dåvarande utbildningsminister Beatric Ask.

terapi, hypnos, psykolog

Beteendevetare och organisationskonsult

• Psykologexamen på Stockholms Universitet

• Utbildad i klinisk hypnos och psykoterapi.

• Certifierad på ett antal beteendeanalyser som bygger på DISC-modellen

• Certifierad meditationslärare i San Diego.Har en lång erfarenhet av att utveckla både verksamheter och människor.

I verksamheterna har mitt fokus varit förändringsarbete, samarbets- och kommunikationsträning, chefs-och medarbetarstöd i form av coachning, handledning och som bollplank.

Jag har även erfarenhet av att arbeta med strategisk krishantering och ledningsgruppseffektivitet. Har också arbetat i ledande befattningar, dels som VD och dels som styrelseordförande i konsultorganisationer och ideella föreningar. Jag arbetar med individuella utvecklingsprogram baserat på hypnos och mental träning och var också under en period mental idrottscoach åt landslagsidrottare.Är medförfattare till en bok om Idre sameby där jag beskriver samebyn utifrån ett teamperspektiv