Music

Home » Workshop 2 för ditt företag

Workshop 2 för ditt företag

Kamala Heights

UTVECKLA DIG SJÄLV OCH DITT LEDARSKAP MED FYSISK & MENTAL TRÄNING, YOGA OCH SUND KOST

Workshopen vänder sig till dig som har erfarenhet av att leda och utveckla företag, som har gått många kurser och utbildningar inom detta område, men som fortfarande upplever att det finns en outnyttjad potential inom dig som du vill få tillgång till. Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig realisera denna.

Under programmets gång mixar vi föreläsningar om ledarskap och sund kost med fysisk & mental träning och yoga.

Du kan även få massage vid poolen och andra hälsobringande behandlingar.

Välkommen till en workshop som erbjuder teoretisk kunskap, praktiska verktyg för personlig utveckling och ett bättre ledarskap, samt exotiska upplevelser, allt i skön förening!

Plats:

Kamala Heights (www.kamalaheights.com) är vår egen anläggning. Den är skapad för att man som grupp ska kunna vara tillsammans och arbeta ostört i en vacker och exlusiv miljö lång ifrån din vardag där hemma. Den ligger på en bergssluttning på Phuket Island i Thailand med utsikt över havet, bergen och den gröna frodiga dalen och byn Kamala nedanför.

Tidpunkt:

Så snart vi ledare funnit en lucka i våra tidscheman och tillräckligt många anmält sitt intresse
( se intresseanmälan nedan) meddelar vi datum för nästa workshop här.

Max antal deltagare:

12

Ledare:

Kamala Heights

För mer info se under OM OSS

Bakgrund

Värderingar och attityder sitter djupt rotade hos varje människa och organisation. De styr över beslut och arbetssätt. Genom att reflektera över vårt beteende kan vi öka vår självinsikt. Fördelarna med självinsikt är många, bland annat ökar medvetenheten om vilka tankar och känslor som styr beteenden och vad människor motiveras av. Vi behöver också verktyg för att kunna möta människor på ett konstruktivt sätt och omvandla svårigheter till möjligheter.

Vi har därför gjort ett upplägg med utgångspunkt från hur vi kan bli bättre på att förhålla os till och påverka både oss själva och vår omgivning.

Syfte

– Att öka förståelsen för och kunskapen om hur man skapar bra relationer med omvärlden

– Att öka förståelsen för hur man bygger framgångsrika team
– En avsevärt mer effektiv kommunikation
– Att öka sannolikheten att nå uppsatta mål
– Ökad självinsikt
– Att få tillgång till olika mentala strategier för att öka det personliga välbefinnandet.

Innehåll

Programmet innefattar följande tre block:

BLOCK 1 syftar till att öka insikten om sig själv och samspelet med andra. Vi har valt att använda DISC-modellen som grund för analys av beteende på grund av dess möjlighet att beskriva komplicerade samspel inom och mellan människor på ett enkelt och pedagogiskt sätt som är lätt att förstå och tillämpa. Modellen är ett verktyg för att öka insikten om det egna beteendet och för att kunna anpassa det till olika situationer och personer. 
Med utgångspunkt från modellen har vi lagt till sambandet mellan beteende och behov. Då behov styr beteende får vi också en förklaring till varför två personer som har samma beteendeprofil kan uppvisa stora skillnader i sitt beteende. Individens grad av balans/obalans i sin beteendeprofil har stor betydelse för prestationsförmågan i arbetet och för det egna välbefinnandet.
Vi kommer också att introducera ett unikt spel som belyser konsekvenserna av de val vi gör och hur de påverkar omgivningen.

BLOCK 2 är en praktiskt inriktad genomgång och träning av de olika situationer vi möter i arbetet som ledare. Det svåra samtalet, hur ge och ta kritik, och det utvecklande samtalet. 
I detta block kommer deltagarna också att lära sig ett enkelt och strukturerat arbetssätt för att utveckla och motivera medarbetarna.

BLOCK 3 är en strukturerad mental träning. Deltagarna får konkret hjälp, både i grupp och individuellt, att använda sig av olika mentala verktyg som både är anpassade till egen inre utveckling och till att hantera olika yttre situationer som uppstår i samspelet med omgivningen. Metodiken är mer djupgående än traditionell mental träning och kan också uppvisa mer bestående effekter. 

Under programmets genomförande varvas föreläsningar med grupparbeten, enskilda reflektioner, diskussioner och praktisk träning.

Upplägg

Under programmets genomförande varvas föreläsningar med grupparbeten, enskilda reflektioner, diskussioner och praktisk träning.

Disponering av tid

Du är välkommen att checka in från kl 12 dagen innan workshoppen börjar dvs på söndagen.

På kvällen serverar vi middag kl 18. Därefter följer en presentation av ledarna och workshopen.

Själva workshoppen löper sedan från mandag morgon och fram till fredag eftermiddag.

På lördagsmorgonen serverar vi den sista frukosten. Därefter är du välkommen att stanna kvar fram till lördag kl 12 då det är utcheck.

Veckoprogram (måndag tom lördag)

Måndag

 • 7.30-8.15 Yoga i soluppgången
 • 8.15-9.00 Frukost
 • 9.00-12.00 Samarbetsspelet COHERO. Genomgång, gemensamt spel med reflexioner
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-15.00 Egen tid
 • 15.00-18.00 Genomgång av beteendemodellen DISC med egen analys
 • 18.00-19.00 Middag
 • 19.00-21.00 Mental träning
 • 21.00- Egen tid

Tisdag

 • 7.30-8.15 Yoga i soluppgången
 • 8.15-9.00 Frukost
 • 9.00-12.00 DISC fortsättning. Hur använda som kommunikationsverktyg
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-16:00 Egen tid
 • 16.00-18.00 Praktisk träning i att hantera svåra situationer utifrån DISC
 • 18.00-19.00 Middag
 • 19.00-21.00 Mental träning
 • 21.00- Egen tid

Onsdag

 • 7.30-8.15 Yoga i soluppgången
 • 8.15-9.00 Frukost
 • 9.00-12.00 Genomgång av ACT och GDQ. Hur identifiera och hantera obalanserat beteende
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-16.00 Egen tid
 • 16.00-18.00 UTCECKLINGSSAMTALET. Konsten att lyssna och ställa frågor
 • 18.00-19.00 Middag
 • 19.00-21.00 Mental träning
 • 21.00- Egen tid

Torsdag

 • 7.30-8.15 Yoga i soluppgången
 • 8.15-9.30 Frukost
 • 9.30-12.00 Arrangerad utflykt i närområdet
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-16.00 Forts. utflykt
 • 16.00-19.00 Egen tid
 • 19.00-20.00 Middag
 • 20.00- Egen tid

Fredag

 • 7.30-8.15 Yoga i soluppgången
 • 8.15-9.00 Frukost
 • 9.00-12.00 UTVECKLINGSSAMTALET fortsättning. Det svåra samtalet
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-16.00 Egen tid
 • 16.00-18.00 Praktiskt ledarskap. Hur använda strukturer för att utveckla medarbetare
 • 18.00-19.00 Mental träning
 • 19.00-21.00 Middag med diplomutdelning
 • 21.00- Egen tid

Lördag

 • 8.00-10.00 Frukost
 • 12.00 Utcheck

Investering

För hela programmet är priset 120.000 thai Baht. Beloppet kan även betala i svenska kronor. Då ingår all dokumentation, allt material, egen DISC-analys samt kostnader för kost och logi samt transport till och från flygplatsen.

Intresseanmälan (inte bindande):

Är du intresserad vg fyll i formuläret du finner under: fysisk & mental träning – yoga – sund kost

Flyg till och från Phuket

Kostnad för resa till och från Phuket tillkommer. Phuket island har en interantionell flygplats. Du kan resa till Phket direkt från Stockholm. Men det är som regel mer prisvärt att resa via Bangkok. Med Norwegian kan du som regel flyga till och från Bangkok för ett bra pris. Sedan finns det ett stort antal bolag som flyger mellan Bangkok och Phuket. Airasia har flest avgångar och som regel bra priser.

Bland våra kunder finns bl a:

Tieto-Enator, Proffice, SkiStar, Eriksson, Sweco, Spendrups, Microsoft, SEB, Telia, Ernest&Yong, Statoil, Migrationsverket, Regeringskansliet, Regeringsrätten, Riksutställningar, Utrikespolitiska institutet, Ungdomsstyrelsen m.fl.

Med vänlig hälsning,

Göran Rosenberg, Nils-Erik Tedgård, Jonas Sandberg och Jack Farras